Version 15 af LightHouse II


LightHouse II – Version 15 af softwaren til a-, c-, e-, eS- og gS-seriens multifunktionsdisplays er nu på markedet

Denne version af LightHouse II byder på et antal vigtige funktioner og forbedringer, såsom:

1. Forbedret integrationsstøtte til FLIR AX8-varmesensor

2. Forbedret kollisionsafværgelses- og mødefunktion for AIS-mål

3. Forbedret AIS-radarmåltype og statussymboler

4. Forbedret brugerinterface for opsætning af overvågningszone, farlige genstande og sporede genstande

5. Understøttelse af Wi-Fi-forbindelse til adgangspunkter/mobile hotspots

6. Forbedringer af SiriusXM Marine Weather

7. Forbedringer af C-MAP fra Jeppesen Chart Presentation

8. Opdateringer af RMK-9-fjerntastatursoftware

9. Forbedret sprogunderstøttelse af lettisk, litauisk og thai

 

Nyt FLIR AX8
-varmeovervågningssystem

LightHouse II-multifunktionsdisplays (MFD'ere) kan nu overvåge motorrum og andre maskiner om bord ved hjælp af FLIR AX8-varmekamerasystem til maritime formål.

FLIR AX8holder et vågent øje med vigtigt udstyr, som f.eks. motorer, udstødningsmanifolder og bærelejer, og lader kaptajnen få øje på problemerne, før de medfører dyre reparationer.

Lær mere om FLIR AX8  

http://www.flir.com/marine/view/index-id=$1.html  

Kollisionsafværgelses- og mødefunktioner

Version 15 indeholder et stort antal nye funktioner og grafiske værktøjer til forbedring af kollisionsafværgelse ved sporing af AIS-mål.

De nye funktioner og forbedringer omfatter:

  • Nye grafikoverlæg til målindfangning i forbindelse med sporing af og møde med andre fartøjer
  • Forbedrede AIS-symboler med nye symboler for kommercielle fartøjer, landstationer, fritidsfartøjer, højhastighedsfartøjer og meget mere
  • Forbedringer af brugergrænsefladen for radarovervågningsområder, advarsel om farlige genstande, målvektorer og dialogbokse til sporede genstande
 
AIS Pilot Rendezvous - LightHouse II R15 | Raymarine  
 

Med R15 har kortapplikationen funktioner til forbedring af kollisionsundgåelse inkl. målopfangningszoner på kort for AIS-data i forhold til dit eget fartøjs kurs og hastighed.

Målopfangningszoner angiver områder, hvor der er en forøget risiko for kollision. Zonerne er baseret på din aktuelle hastighed og AIS-data modtaget fra mål og kan bistå dig med at fastslå, om det er nødvendigt med ændring af kurs/hastighed for at undgå fare.

Målopfangningszone - LightHouse II R15 | Raymarine  

Visning af målopfangningszone på kort består af:

  1. Målopfangningszonen (forudsigeligt fareområde baseret på målets sidst rapporterede position)
  2. COG-vektorlinje for AIS-mål
  3. AIS-mål (sidste position modtaget)
 
Målopfangningszonedisplay - LightHouse II R15 | Raymarine  

Forbedret AIS-radarmåltype og statussymboler

Med R15 er symbolerne til visning af type og status for AIS-radarmål blevet forbedret for at hjælpe brugeren med bedre at forstå AIS.

AIS-radarmåltyper

AIS-radarmåltyper - Ukendt fartøjstype | Raymarine   Ukendt fartøjstype AIS-fartøjstyper - Lystfartøj | Raymarine   Lystfartøj
AIS-radarmåltyper - Kommercielt fartøj | Raymarine   Kommercielt fartøj AIS-fartøjstyper - Højhastighedsfartøj | Raymarine   Højhastighedsfartøj
AIS-fartøjstyper - Landbaseret station | Raymarine   Landbaseret station AIS-fartøjstyper - Krigsfartøj | Raymarine   *Krigsfartøj
AIS-radarmåltyper - Eftersøgnings- og redningsfly | Raymarine   Eftersøgnings- og redningsfly AIS-radarmåltyper - Navigationshjælp | Raymarine   AToN (Navigationshjælp)
AIS-radarmåltyper - Virtuel navigationshjælp | Raymarine   Virtuel AToN (navigationshjælp) AIS-radarmåltyper - Eftersøgnings- og redningstransponder | Raymarine   Eftersøgnings- og redningstranspondere

AIS-radarmålstatus

AIS-radarmålstatus - Mistet genstand | Raymarine   Mistet genstand (Ingen ramme, gennemstreget) AIS-radarmålstatus - Farlig genstand | Raymarine   Farlig genstand (blinker rødt)
AIS-radarmålstatus - Venlig genstand | Raymarine   Venligt mål (Udfyldt trekant) AIS-radarmålstatus - Usikker genstand | Raymarine   Usikkert mål (Kortstreglinje)
AIS-radarmålstatus - Farlig og uafklaret | Raymarine   *Farlig og uafklaret genstand (Kortstreglinje, blinker rødt) AIS-radarmålstatus - AToN (navigationshjælp) genstand ud for position | Raymarine   AToN (navigationshjælp) genstand ud for position (Rød ramme)

Endvidere er der blevet tilføjet relative og sande vektormuligheder til AIS-radarmålet, der kan skelnes efter farve

AIS-radarmålstatus - Relativ bevægelse | Raymarine   Relativ bevægelser (Orange vektor) AIS-radarmålstatus - Sand bevægelse | Raymarine   Sand bevægelse (Blå vektor)

Forbedret brugergrænseflade for overvågningzone, farlige genstande og opsætning af målopfangning og lister over sporede genstande

I R15-udgagen er der vist nye brugergrænsefladedialoger for overvågnings- og opfangningszoner samt beskrivelser af brugsmønster for software for at forenkle opsætningsprocessen.

Listerne over sporede genstande til MARPA- og AIS-radarmål er blevet sammenflettet og er tilgængelige via den samme menu med yderligere radarmåloplysninger.

Overvågningszoneadvarsel

Overvågningszoneadvarsler - LightHouse II R15 | Raymarine

Forbedret opsætning af overvågningszone

Farlige genstande

Farlige genstande - LightHouse II R15 | Raymarine

Forbedret opsætning af farlige genstande

Målopfangning

Målopfangninger - LightHouse II R15 | Raymarine

Opsætning af målopfangningszone

Liste over sporede genstande

Liste over sporede genstande- LightHouse II R15 | Raymarine

Forbedret liste over sporede genstande